Przeskocz do treści

W roku szkolnym 2018/2019 wprowadzone będą działania innowacyjne z zakresu promocji zdrowia, edukacji regionalnej i wychowania optymistycznego.

31.08.2018 - Rada Pedagogiczna rozpoczynająca nowy rok szkolny oraz szkolenie personelu z zakresu bhp

03.09.2018 - rozpoczęcie nowego roku szkolnego

26.09.2018, godz. 11.00 - Dzień Promyczka

Spotkania z rodzicami:

  • zapoznanie rodziców z kierunkami pracy przedszkola w nowym roku szkolnym,
  • przeprowadzenie ankiety,
  • omówienie organizacji zajęć dodatkowych,
  • wybór przedstawicieli grup.                                                                                             Grupa I - 13.09. 2018 r. godz. 15.15                                                                               Grupa II - 07.09.2018 r. godz. 15.15                                                                               Grupa III - 10.09.2018 r. godz.15.15                                                                               Grupa IV - 12.09.2018 r. godz. 15.15                                                                               Grupa V - 06.09.2018 r. godz. 15.15   

14.09.2018 r. godz. 16.00 - Rada Pedagogiczna - przedstawienie radzie planu nadzoru pedagogicznego

Wycieczki po Nowym Sączu, poznawanie zabytków naszego miasta - gr. IV i V - termin będzie podany

Nawiązanie kontaktu z biblioteką miejską i szkołą podstawową

Wykonanie Kodeksu Grupowego w formie graficznej w poszczególnych grupach

21.09. 2018 r. - akcja "Sprzątanie świata", Pierwszy dzień jesieni

Do 05.09.2018 r. - wydanie zaświadczenia o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania do szkoły.

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.