Przeskocz do treści

Nowy Sącz, 29 marzec 2020 r.

20 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji wydało rozporządzenie dotyczące zdalnego nauczania, które obowiązywać zaczęło 25 marca b.r.

Zdajemy sobie sprawę, że może Wam być ciężko, dlatego chcemy Wam pomóc przetrwać ten czas odizolowania od Naszej Przedszkolnej Promyczkowej Rodziny.

Każdy moment wykorzystujcie na różnorodne działania, aby umożliwić dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu pracy oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

Rodzice! Pozwólcie dzieciom uczestniczyć w codziennych, domowych obowiązkach, wg ich możliwości i chęci (np. wspólne przygotowywanie posiłków, nakrywanie do stołu, sprzątanie po zabawie, zamiatanie, itp.). Cieszcie się każdą chwilą spędzoną RAZEM! To dobra okazja do pogłębiania więzi rodzinnych.

Zdajemy sobie sprawę, że się poświęcacie i należy się Wam ogromne uznanie i szacunek.
To właśnie teraz na Waszych barkach spoczywa większa odpowiedzialność i trud. Nie zostajecie jednak sami, bo nauczyciele z Promyczka będą Was wspierać w działaniach.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zmieniającym to rozporządzenie a także na podstawie art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) zwanego dalej, innym sposobem kształcenia - wszyscy nauczyciele zobowiązani są do planowania pracy „kształcenia na odległość” zgodnie z przepisami od dnia 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku w oparciu o:

  • podstawę programową wychowania w przedszkolu,
  • programy realizowane w naszym przedszkolu: „Kocham przedszkole” , „Plac zabaw”,
  • plany pracy z zakresu: edukacji zdrowotnej, wychowania optymistycznego, edukacji regionalnej.

W związku z zaistniałą sytuacją będziemy zamieszczać dla Was, na stronie internetowej naszego przedszkola, propozycje zabaw oraz zadań realizując podstawę programową i pozostałe programy. Materiały będą uaktualniane przez nauczycieli w każdy wtorek i piątek. Odwiedzajcie naszą stroną internetową.

Zachęcamy Was, Drodzy Rodzice, aby w tym niezwykłym dla wszystkich czasie nasze siły połączyły się, aby nasze wspólne działania służyły rozwojowi naszych Dzieci.

Stwórzmy razem naszym dzieciom warunki umożliwiające swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa i miłości.

Korzystajcie z propozycji zamieszczonych przez naszych nauczycieli: bawcie się razem, wykonujcie zadania, ruszajcie się – ćwiczcie, śpiewajcie, rozmawiajcie, oglądajcie wspólnie ciekawe filmy, rysujcie, malujcie, wykonujcie eksperymenty, konstruujcie, realizujcie swoje, ciekawe pomysły.

Spędzajcie RAZEM MIŁO CZAS!!! A efekty Waszej pracy i zabawy zbierajcie do teczek, pudełeczek, upamiętniajcie zdjęciami filmikami, żeby po powrocie móc się podzielić wspomnieniami
z nami i Waszymi kolegami i koleżankami.

Czekamy z niecierpliwością kiedy znów się spotkamy. Do szybkiego zobaczenia!

Z wyrazami szacunku i promyczkowymi pozdrowieniami i życzeniami dobrego zdrowia….

Maria Kościsz

Elżbieta Kumor

P.S Drodzy Rodzicie! Informacje dotyczące opłat za przedszkole będą ustalone i przekazane telefonicznie każdemu z Was .

W związku z sytuacją w kraju, stosując się do wytycznych rządowych dotyczących zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych informujemy, że zostają one odwołane do Świąt Wielkiej Nocy.

Ze względu na niebezpieczeństwo chorób zakaźnych, prosimy rodziców o bezwzględne stosowanie się do zasad higieniczno- sanitarnych, a szczególnie do:

  1. Wdrażanie u dzieci nawyków higieniczno- sanitarnych (m.in. częstego i prawidłowego mycia rąk),
  2. Przyprowadzanie do Przedszkola dzieci zdrowych i czystych (Statut Przedszkola - rozdział 5, pkt.1, ppkt.1.),
  3. Natychmiastowego zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi wystąpienia choroby zakaźnej.

Dziękujemy za wspólne działania pomagające w zabezpieczaniu - nas wszystkich- przed zagrożeniami.

PRZEDSZKOLIADA - impreza sportowa dla przedszkolaków na hali sportowej Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu - 3.03.2020r. (wtorek) godz. 13:00, grupy IV, V.

Bezpłatne badanie wzroku dla dzieci 6 letnich (gr.V) w Przychodni Inter -Optica przy ul. Kochanowskiego 2 w Nowym Sączu - 4.03.2020r. (środa)

Wizyta w Astro- Centrum w Chełmcu, gr. II - 5.03.2020r. (czwartek), godz. 12:30

DZIEŃ KOBIET - Uroczysta akademia przygotowana przez gr. III, IV, V - 9.03.2020r. (poniedziałek), godz. 11:30

Zajęcia w Sądeckiej Bibliotece Publicznej- Oddział dla dzieci (gr. III) - 11.03.2020r. (środa), godz. 11:15

Zajęcia w Sądeckiej Bibliotece Publicznej- Oddział dla dzieci (gr. V) - 12.03.2020r. (czwartek), godz. 11:15

Teatrzyk w Przedszkolu, gr. I, II, III, IV, V - 18.03.2020r. (środa), godz. 12:00

Wizyta w Astro- Centrum w Chełmcu, gr. III - 19.03.2020r. (czwartek), godz. 12:00

Pierwszy Dzień WIOSNY - 20.03.2020r. (piątek)

Zajęcia w Sądeckiej Bibliotece Publicznej- Oddział dla dzieci (gr. IV) - 26.03.2020r. (cwartek), godz. 10:00

Spotkanie z przedstawicielami zespołu regionalnego "Sądeczoki" z Nowego Sącza: prezentacja tańców ludowych, krótka historia tańca, zespołu - Termin będzie podany.

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW ODBĘDĄ SIĘ W MIESIĄCU KWIETNIU. TERMINY ZOSTANĄ PODANE W PLANIE NA TEN MIESIĄC.