Przeskocz do treści

ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM "PROMYCZEK" 33-300 NOWY SĄCZ- UL. ŻYWIECKA 72

ZAWARTEJ POMIĘDZY:

PRZEDSZKOLEM NIEPUBLICZNYM "PROMYCZEK" 33-300 NOWY SĄCZ, UL. ŻYWIECKA 72, REPREZENTOWANYM PRZEZ MGR MARIĘ KOŚCISZ- DYREKTORA PRZEDSZKOLA

A:

RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "PROMYCZEK"

  1. W związku z podwyżką cen żywności

a) par. 3. pkt.3. otrzymuje brzmienie:

"Dzienna stawka żywieniowa od .1.10.2020r. do 31.07.2022r. wynosi : 10,00zł. "

b) pozostałe punkty umowy pozostawia się bez zmian.

2. Przyjęcie warunków niniejszego aneksu do umowy o świadczenie usług, strony potwierdzają własnoręcznym podpisem w tabeli u wychowawcy grupy.

Nowy Sącz, dnia 15.09.2021r.