Przeskocz do treści

Koncepcja pracy 

 

1. Kształtowanie wiadomości i umiejętności koniecznych do podjęcia nauki            w szkole.

2. Budowanie u dzieci systemu wartości - rozumienie co jest dobre a co złe.

3. Kształtowanie u dzieci świadomości własnych praw oraz wdrażanie do szanowania praw drugiego człowieka.

4. Kształtowanie cech optymistycznego wychowanka.

5. Rozwijanie talentów i zainteresowań.

6. Kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec przyrody i własnego zdrowia. Poznawanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

7. Rozwijanie zainteresowań dzieci własnym regionem - poznawanie kultury ludowej i jej zabytków oraz poczucia przynależności społecznej.