Przeskocz do treści

nasz dzień

Rozkład dnia w Przedszkolu Niepublicznym Promyczek

Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30, od poniedziałku do piątku.

DZIECI 3, 4 LETNIE

6.30- 9.00      *Schodzenie się dzieci – tworzenie miłej, serdecznej atmosfery.                                     * Zabawy twórcze, dydaktyczne, ruchowe.                                                                           * Diagnozowanie rozwoju dziecka.                                                                                         * Praca kompensacyjno-wyrównawcza.                                                                                 * Przygotowanie do zajęć.                                                                                                         * Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych wraz z ćwiczeniami narządów                                 mowy.                                                                                                                                         * Czynności higieniczne – przygotowanie do śniadania.

9.00- 9.20     * I śniadanie

9.20 – 10.00  * Organizacja sytuacji edukacyjnych sprzyjających aktywności                                             umysłowej, muzycznej, plastycznej, ruchowej w sali i w ogrodzie                                     realizowane według programu wychowania przedszkolnego.                                           Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dzieckiem w celu                                   zapewnienia harmonijnego rozwoju.

10.00 – 10.15  *II śniadanie

10.15-11.00     * Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela                                        – zabawy w kącikach aktywności, zabawy w ogrodzie                                                         przedszkolnym,  spacery, wycieczki.

11.00- 11.30    * Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne                                                                   Obiad – I danie

11.30-13.00     * Odpoczynek poobiedni w różnych formach: ćwiczenia relaksacyjne,                              słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13.00- 13.30    * Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne                                                                   Obiad – II danie

13.30 – 14.15   * Zabawy swobodne w kącikach aktywności

14.15 – 14.30   * Podwieczorek

14.30 – 16.30  * Zabawy integracyjne, tematyczne, ruchowe. Praca indywidualna,                                  w małych zespołach

* Rozchodzenie się dzieci Zabawy swobodne w Sali i w ogrodzie przedszkolnym.                                        1. Podczas posiłków dzieci:                                                                                                                                          - poznają zasady zdrowego odżywiania się,                                                                                                            - uczą się kultury zachowania się przy stole,                                                                                                           - zdobywają nawyki kulturalno-higieniczne.                                                                                                         2. Dwa razy w tygodniu prowadzone są zestawy ćwiczeń i zabaw ruchowych.                                             3. Raz w tygodniu redagowane są jadłospisy przedszkolne z uwzględnieniem propozycji dzieci i rodziców.

Rozkład dnia opracowano zgodnie z Podstawą programowa wychowania przedszkolnego, z dnia 14 lutego 2017 roku. (DZIENNIK USTAW Z DNIA 24 LUTEGO 2017 R., POZ. 356)

DZIECI 5,6 LETNIE

6.30- 9.00      *Schodzenie się dzieci – tworzenie miłej, serdecznej atmosfery.                                      * Zabawy twórcze, dydaktyczne, ruchowe.                                                                            * Diagnozowanie rozwoju dziecka.                                                                                          * Praca kompensacyjno-wyrównawcza.                                                                                * Przygotowanie do zajęć.                                                                                                        * Zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych wraz z ćwiczeniami narządów                                mowy.                                                                                                                                        * Czynności higieniczne – przygotowanie do śniadania.

9.00                * I śniadanie

9.15 – 10.00  * Organizacja sytuacji edukacyjnych sprzyjających aktywności                                            umysłowej, muzycznej, plastycznej, ruchowej w sali i w ogrodzie                                    realizowane według programu wychowania przedszkolnego.                                          Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dzieckiem w celu                                  zapewnienia harmonijnego rozwoju.

10.15               *II śniadanie

10.30-11.15    * Zabawy swobodne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela                                         – zabawy w kącikach aktywności, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,                             spacery, wycieczki.

11.15- 11.45   * Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne.                                                                  Obiad – I danie

11.45-12.45   * Organizacja sytuacji edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu                               rozwojowi dziecka - praca indywidualna, w małych grupach,                                             utrwalanie poznanych treści programowych i umiejętności.                                             Gry i ćwiczenia ruchowe.

12.45- 13.30   * Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne                                                                    Obiad – II danie

13.30 – 14.15  * Odpoczynek poobiedni w różnych formach: ćwiczenia relaksacyjne,                               słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaKsacyjnej.

14.15 – 14.30  * Podwieczorek

14.30 – 16.30  * Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w sali i w ogrodzie                                       przedszkolnym.

1. Podczas posiłków dzieci:                                                                                                                                          - poznają zasady zdrowego odżywiania się,                                                                                                            - uczą się kultury zachowania się przy stole,                                                                                                         - zdobywają nawyki kulturalno-higieniczne.                                                                                                          2. Dwa razy w tygodniu prowadzone są zestawy ćwiczeń i zabaw ruchowych.                                             3. Raz w tygodniu redagowane są jadłospisy przedszkolne z uwzględnieniem propozycji dzieci i rodziców.

Rozkład dnia opracowano zgodnie z Podstawą programowa wychowania przedszkolnego, z dnia 14 lutego 2017 roku. (DZIENNIK USTAW Z DNIA 24 LUTEGO 2017 R., POZ. 356)