Przeskocz do treści

osiągnięcia

 • DYPLOM ZA UDZIAŁ W V RUNDZIE WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO EKOPRZEDSZKOLE 2019
 • CERTYFIKAT POŚWIADCZAJĄCY, ŻE PLACÓWKA UCZESTNICZY W PROJEKCIE KTÓREGO CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWEJ MOWY DZIECI           - GŁOSKI SYCZĄCE S, C, Z, DZ - MSC POLSKA 2018/2019
 • DYPLOM ZA UDZIAŁ W PRELEKCJACH NT. PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW I RECYKLINGU - URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA, 01.2019
 • CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UCZESTNICZENIE W PROJEKCIE, KTÓREGO CELEM JEST POSZERZANIE WŚRÓD DZIECI WIEDZY NA TEMAT BUDOWY CZŁOWIEKA ORAZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH - AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 2018/2019
 • CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE POMOCNY KRASNOLUDEK 2 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 • CERTYFIKAT  POŚWIADCZAJĄCY, ŻE PLACÓWKA UCZESTNICZY W PROJEKCIE, KTÓREGO CELEM JEST PRZYBLIŻANIE DZIECIOM ŚWIĄT NIETYPOWYCH PODCZAS ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU - AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA 2017/2018
 • PODZIĘKOWANIE DLA DZIECI, RODZICÓW I GRONA PEDAGOGICZNEGO ZA ZBIÓRKĘ KARMY DLA PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA POMOCY ZWIERZĘTOM "MAM GŁOS" W NOWYM SĄCZU – 2018
 • ZADOWOLONY KONSUMENT- PLACÓWKA WYRÓŻNIONA PRZEZ UCZNIÓW          I RODZICÓW ZA TRWAŁE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE ZADOWOLONY KONSUMENT POTWIERDZAJĄCE NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ OFEROWANYCH USŁUG EDUKACYJNYCH - 30.03.2017
 • UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIE AKCJI EDUKACYJNEJ I KONKURSIE PLASTYCZNYM PSIjaciel zwierząt - DISNEY JUNIOR I OTOZ ANIMALS, 2017
 • CERTYFIKAT POŚWIADCZAJĄCY, ŻE PLACÓWKA UCZESTNICZY W PROJEKCIE, KTÓREGO CELEM JEST POSZERZANIE WŚRÓD DZIECI WIEDZY NA TEMAT PÓR ROKU - AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA, 2016/2017
 • CERTYFIKAT ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 • CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY, ŻE PLACÓWKA UCZESTNICZY W PROJEKCIE, KTÓREGO CELEM JEST KULTYWOWANIE TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH WŚRÓD DZIECI - AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA, 2016/2017
 • DYPLOM ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNYM "BESSI      I PRZYJACIELE" - 2015
 • CERTYFIKAT PRZYNALEŻNOŚCI DO MAŁOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE PRZYZNANY PRZEZ WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE - 17.11.2014     
 • PODZIĘKOWANIE ZA AKTYWNE UCZESTNICTWO, ZAANGAŻOWANIE SIĘ                W PROMOWANIE INICJATYW PROEKOLOGICZNYCH ORAZ WSPARCIE UDZIELONE PODCZAS REALIZACJI SĄDECKIEGO FESTIWALU EKOlokalnego - EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NOWEGO SĄCZA  28.09.2014
 • CERTYFIKAT BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE PRIORYTET - BEZPIECZEŃSTWO ORAZ AKTYWNOŚĆ NAJMŁODSZYCH. PRZEDSZKOLE JEST UCZESTNIKIEM PROGRAMU ZDROWY POCZĄTEK, PROMUJE ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA  Z KOMPUTERA I INTERNETU WŚRÓD NAJMŁODSZYCH
 • UDZIAŁ W XVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI GÓRA GROSZA
 • PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ „Nowy Sącz – moje miasto, Polska mój kraj”, program własny nauczyciela przedszkola, autor mgr A. Leszczyńska – Płonka, cel główny programu to kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej. Zadania: 1) poznanie umysłem i sercem dorocznej obrzędowości Sądecczyzny w powiązaniu z tradycjami rodzinnymi,   a także wartości w nich tkwiących, historii i legend związanych z Nowym Sączem i naszym regionem, specyfiki najbliższego środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego 2) bezpośredni kontakt ze sztuką współczesną     i tradycją i z ich twórcami 3) wyrażanie przez dzieci własnych przeżyć za pomocą ekspresji ruchowej, słownej i plastycznej 4) gromadzenie eksponatów ludowych – tworzenie mini skansenu 5) uczestniczenie w zajęciach zespołu regionalnego.
 • CERTYFIKAT DLA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROMYCZEK KTÓRE              W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 ZREALIZOWAŁO Z SUKCESEM PROGRAM            I UZYSKAŁO TYTUŁ OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE - 12.01.2007.                Celem   Ogólnopolskiego  Programu „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot jest: tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi; rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów; swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci; rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości; uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach; rozwijanie zainteresowań i talentów; uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni.